Ohleduplnost

Doprava má velký vliv na stav ovzduší v Praze, které svou mírou znečištění již dnes přesahuje pro zdraví únosnou mez. Hlavní město Praha se tento alarmující stav snaží řešit různými opatřeními. Jedním z nich je i projekt EkoLogis – Jezdím čistě, kterým chce zahájit dialog s pražskými společnostmi v oblasti dopravy a logistiky. Dlouhodobým cílem projektu je nejen odlehčení pražskému ovzduší, včetně snížení výskytu škodlivých látek, ale také zlepšení životního standardu Pražanů. Podmínkou účasti v projektu je podepsání deklarace, kterou se společnosti veřejně přihlásí k dodržování pravidel ekologické a ohleduplné jízdy.

Více informací
 • Připojte se k projektu EkoLogis

  Doprava má výrazný vliv na stav ovzduší v Praze, které svou mírou znečištění již dnes přesahuje hladinu,…

  Otevřít
 • Logistika míří udržitelným směrem

  Vyhodnocení průzkumu mezi našimi členy na téma vozového parku a udržitelné mobility. 

  Otevřít
 • Prahu zahlcují dodávky, může za to internet

  Dodávek v pražských ulicích přibývá, vliv na to má rostoucí zájem o nákupy přes internet. Řešením mohou být…

  Otevřít
 • ESA logistika a moderní systémy řízení

  Společnost ESA logistika se více než 25 let pohybuje na poli logistiky a přepravy a disponuje také vlastními…

  Otevřít
 • DPP si pronajme elektromobily

  Dopravní podnik hl. m. Prahy bude po dobu 3 let využívat desítku elektromobilů v regulérním provozu...

  Otevřít
 • Proběhl seminář o udržitelné mobilitě

  Ve středu 29. listopadu 2017 se uskutečnily čtyři přednášky, jejichž témata byla vybrána s ohledem na…

  Otevřít
 • Lesy hl. m. Prahy jezdí ekologicky

  Lesy hl. m. Prahy podepsaly deklaraci projektu EkoLogis hlavního města Prahy za šetrnější užívání dopravních…

  Otevřít
 • Pořádáme seminář Udržitelné mobility

  Ve středu 29. 11. 2017 od 9:00 proběhne v Café Louvre seminář pro partnery na téma Udržitelné dopravy a…

  Otevřít
 • Hl. m. Praha inovuje svoz odpadu na Praze 1

  V říjnu letošního roku hlavní město Praha představilo pilotní projekt inovace svozu odpadu na území městské…

  Otevřít
 • Praha přizvala dopravce ke kulatému stolu

  Společně se zástupci odborné veřejnosti a dopravních firem se řešil plánovaný zákaz vjezdu kamionů.

  Otevřít
 • Praha zahájila jednání o budoucnosti citylogistiky

  Zástupci hl. m. Prahy se v čele s náměstkem Petrem Dolínkem (ČSSD) poprvé setkali se zástupci partnerských…

  Otevřít
 • EkoLogis na Dni bez aut

  Vyzkoušejte si origami ve tvaru cargo kola vytvořené speciálně pro EkoLogis!

  Otevřít
 • Účastníme se akce Den bez aut

  Není Vám jedno jak se v Praze dýchá a jezdí? Přijďte v pátek 22. září 2017 oslavit Den bez aut na Štefánikovu…

  Otevřít
 • Pražští hasiči využívají i vozy na CNG

  Také pražští hasiči jezdí ekologicky - od prosince 2016 využívají i vozidla na CNG.

  Otevřít
 • Návrat ‚trolejbusů‘ do Prahy?

  Vrcholí přípravy k výstavbě téměř kilometrového trolejového vedení, které povede na pražský Prosek. 

  Otevřít
 • Praha bude klást důraz na ekologii vozů

  Rada hl. města Prahy doporučila 

  modernizaci vozového parku s důrazem na ekologický provoz.

  Otevřít
 • Vedení Prahy začalo intenzivněji řešit ovzduší v našem hlavním městě

  Ač se to nezdá, Praha má dlouhodobě problém s vysokou koncentrací škodlivých látek v ovzduší, které zhruba ze…

  Otevřít
Otevřít všechny novinky

Ohleduplný K Prostředí

Snížení spotřeby při provozu všech typů automobilů vede nejen ke snížení objemu spotřebovaného paliva a s tím spojených nákladů na provoz, ale také prokazatelně snižuje množství emisí CO2 a dalších škodlivých látek vypouštěných do ovzduší. Vždy je to ovšem řidič, který rozhoduje o stylu jízdy i svém chování na silnicích. Nevhodně zvolený styl jízdy může výrazně zvýšit spotřebu paliva a v návaznosti na to stoupá i množství škodlivin, které se zbytečně uvolňují do ovzduší.

Pokud se řidiči, kteří patří do větších flotil automobilů s dieselovým či benzínovým motorem, řídí zásadami ohleduplné a šetrné jízdy, mohou výrazně napomoci čistějšímu ovzduší v hlavním městě, předcházet smogovým situacím a zároveň tak vylepšit životní standard Pražanů.

Jedním z bodů deklarace, kterou participující společnosti podepisují, je také bod týkající se složení vozového parku. Firmy by měly vyvinout snahu využívat vozy s co nejnižší spotřebou, ideálním řešením jsou vozidla na elektřinu, plyn, popř. s benzínovými motory. Vozy také musí odpovídat účelu, pro který je pořizováno a využíváno, což zajistí maximální efektivitu využití prostoru a pracovního potenciálu daného vozidla.

Ohleduplný K ostatním

Šetrná jízda, která se řídí jednoduchými principy, neulehčuje pouze životnímu prostředí, ale také obyvatelům města Prahy. Snížením spotřeby a tudíž i emisí a jiných škodlivin, které se tak v menším množství dostávají do městského ovzduší, znamená úlevu nejen pro osoby s dýchacími potížemi, ale celkově zvyšuje životní standard obyvatel a je to také jeden z faktorů, které stojí za mnohými onemocněními a v krajních situacích i za předčasnými úmrtími.

Nicméně ohleduplnost k ostatním nekončí pouze šetrnou jízdou ve smyslu snižování škodlivých látek, které při provozu unikají do ovzduší, ale také sem zahrnujeme dodržování silničních předpisů a v neposlední řadě i respektování pravidel všeobecného silničního provozu, včetně zásad bezpečného a ohleduplného chování na silnici.

Ohleduplnost k ostatním neznamená samotné snížení množství škodlivých látek, které se do ovzduší uvolňují v podobě výfukových plynů. Kombinace ohleduplné a bezpečné jízdy nejen, že šetří životní prostředí, ale také napomáhá lépe chránit zdraví a bezpečnost posádky, ostatních cestujících na vozovkách i okolních chodců.

Ohleduplný K sobě

Dodržování pravidel šetrné a ohleduplné jízdy nemá pouze pozitivní dopady směrem k životnímu prostředí a tudíž i na zlepšení životního standardu obyvatel hlavního města Prahy. Snížením spotřeby dochází k úspoře paliva, což může v rámci flotil větších společností vést k nemalé úspoře finančních prostředků. Ohleduplná jízda pro řidiče znamená plynulou a bezpečnou jízdu, což vede k nižší hladině stresu, napětí a únavy, vyšší produktivitě práce a celkově spokojenějším zaměstnancům. Z dlouhodobého hlediska se řízením dle těchto principů stává vozidlo spolehlivější a zvýší se jeho provozuschopnost i do budoucna.

Efektivní využívání vozů s ohledem na velikost přepravovaných zásilek či jiného obsahu, stejně jako využívání ekologických dopravních prostředků, jako jsou např. automobily jezdící na elektřinu či plyn, nebo elektrické motocykly, skútry, jízdní kola či tzv. cargo kola, také vede k úspoře finančních prostředků i vyšší efektivitě při rozdělování práce mezi jednotlivé zaměstnance.

Participující společnosti navíc také získají možnost konzultací se zástupci hlavního města Prahy při plánování změn v oblasti dopravy např. při řešení smogových situací a stanou se součástí neformální pracovní skupiny, jejímž cílem je vést dialog právě mezi hlavním městem a zástupci logistických a dopravních firem.

Partneři

 • Messenger

  Messenger

 • PPL CZ

  PPL CZ

 • DPD CZ

  DPD CZ

 • CEDES Logistik

  CEDES Logistik

 • Galerie hl. m. Prahy

  Galerie hl. m. Prahy

 • Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

  Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy

 • Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

  Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy

 • IPR Praha

  IPR Praha

 • GLS

  GLS

 • ESA logistika

  ESA logistika

 • Městská část Praha 7

  Městská část Praha 7

 • TNT

  TNT

 • Muzeum hl. m. Prahy

  Muzeum hl. m. Prahy

 • PID

  PID

 • Premiant City Tour

  Premiant City Tour

 • Pražská plynárenská

  Pražská plynárenská

 • ROPID

  ROPID

 • Technická správa komunikací hl. m. Prahy

  Technická správa komunikací hl. m. Prahy

 • zavolejsi kuryra.cz

  zavolejsi kuryra.cz

 • ČSAD MHD Kladno

  ČSAD MHD Kladno

 • Správa služeb hl. m. Prahy

  Správa služeb hl. m. Prahy

 • Lesy hl. m. Prahy

  Lesy hl. m. Prahy

 • Pražská vodohospo- dářská společnost

  Pražská vodohospo- dářská společnost

 • ČSAD STŘEDNÍ ČECHY

  ČSAD STŘEDNÍ ČECHY

 • Hudební divadlo Karlín

  Hudební divadlo Karlín

 • UPS

  UPS

 • Městská knihovna v Praze

  Městská knihovna v Praze

 • Rohlik.cz

  Rohlik.cz

 • Pražské služby

  Pražské služby

 • Dopravní podnik hl. m. Prahy

  Dopravní podnik hl. m. Prahy

 • Městská část Praha 3

  Městská část Praha 3

 • Arriva City

  Arriva City

 • Česká pošta

  Česká pošta

 • JCDecaux

  JCDecaux

 • Speedy Kurýr

  Speedy Kurýr

 • KurýrTaxi

  KurýrTaxi

 • Divadlo Na zábradlí

  Divadlo Na zábradlí

 • Městská část Praha 4

  Městská část Praha 4

 • DER KURIER

  DER KURIER

 • PNS

  PNS

 • PRE

  PRE

 • Městská policie Praha

  Městská policie Praha

Zobrazit všechny partnery